Algemene Voorwaarden
 

Optionele reservering

Optionele reserveringen kunnen door u geplaatst worden en blijven voor een nader overeen te komen periode van kracht. Indien wij gedurende de optieperiode een tweede aanvraag krijgen, zullen wij contact met u opnemen of u gebruik wilt maken van de optie.

Definitieve reservering

Wanneer u een reservering maakt, ontvangt u een schriftelijke offerte. Deze offerte ontvangen wij graag voor akkoord ondertekend retour, waardoor uw reservering definitief wordt.

Prijzen

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Annuleringsvoorwaarden

Voor annuleringen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze worden op verzoek toegezonden. Deze zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
Bij annulering van de gehele of gedeeltelijke bijeenkomst is verschuldigd:
- tot 1 week voor aanvang: 50% van de totale kosten
- minder dan 7 dagen voor aanvang: 100% van de totale kosten

Bij annulering van individuele deelnemers:
Het in het reserveringsbevestiging vermelde aantal deelnemers is uitgangspunt voor de voorbereidingen en berekening. Tot 1 week voor aanvang mag u kosteloos 10% afwijken van het vermelde aantal. Bij een afwijking van meer dan 10% gelden bovenvermelde annuleringsvoorwaarden. Uiterlijk een 1 week voorafgaand aan de bijeenkomst wordt het definitieve aantal aan ons doorgegeven. Dit aantal geldt als minimumbasis voor facturatie.

Betalingsvoorwaarden

De eindfactuur wordt na afloop van de bijeenkomst toegezonden. Wij verzoeken u dit bedrag binnen 14 dagen over te maken op onze bank- of girorekening. Bank: Triodos Bank; IBAN: NL58TRIO0254720994; BIC: TRIONL2U; BTW-nummer: NL851684191B01; KvK 55390285.

Indien wij uw vordering op enig moment uit handen moeten geven aan ons incassobureau komen alle kosten, zowel gerechtelijke, als buitengerechtelijke, voor rekening van uw organisatie.

Aansprakelijkheid

Contractant is gehouden tot vergoeding van schade, door de contractant, c.q. diens deelnemers toegebracht aan gebouwen en inventaris van Gasterij Stadzigt en/of Natuurmonumenten. 
Gasterij Stadzigt en/of Natuurmonumenten zijn niet aansprakelijk voor schade aan of diefstal van de goederen of vervoersmiddel(en) van de contractant c.q. diens deelnemers.

Download de algemene voorwaarden als bestand.